VILKÅR OG BETINGELSER

VERSJON 1.9 DATERT 28. AUGUST 2023

1. VILKÅR OG BETINGELSER FOR SPILLERE

1.1. VILKÅR OG BETINGELSER FOR NETTSTEDET («VILKÅR OG BETINGELSER»)

Vennligst legg merke til at i disse vilkår og betingelser betyr «du», «din», «bruker» eller «spiller» en hvilken som helst person som benytter tjenesten eller programvaren på eller via et av nettstedene til Infiniza Limited. Ved å bruke programvaren, tjenestene eller nettstedet, bekrefter du at du godkjenner disse vilkårene og betingelsene.

Hvis ikke noe annet er angitt, betyr «vi», «oss», «vår» eller «selskapet» Infiniza Limited, som er behørig registrert på Malta med selskapsregistreringsnummer C77819 og registrert adresse The Bastions Office No.2, Emvin Cremona Street, Floriana FRN1281, Malta.

Denne siden beskriver vilkårene og betingelsene som gjelder for alle penger og innsatser som aksepteres av oss, og alle tjenester som tilbys fra og på ethvert annet nettsted som drives av Infiniza Limited.

Infiniza Limited er behørig lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority, ved lisens for pengespill nummer MGA/B2C/367/2016, utstedt den 1. august 2018, for å tilby type 1 pengespilltjenester via dette nettstedet, Mount Gold Casino.

1.2 VILKÅR OG BETINGELSER SPRÅK

Infiniza Limited sine vilkår og betingelser, slik som de er publisert på nettstedet, tilbys på engelsk og andre språk som kan legges til fra tid til annen. Likevel er det bare den engelske versjonen av disse vilkår og betingelser som danner grunnlaget for disse vilkårene og betingelsene. Oversettelser til andre språk kan gjøres tilgjengelige i god tro. I tilfelle uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen og en oversettelse, har den engelske versjonen forrang.

1.3. TILLEGG TIL OG OPPDATERINGER AV VILKÅR OG BETINGELSER

Disse vilkår og betingelser kan oppdateres fra tid til annen, etter hva som kreves av Infiniza Limited. Du vil bli varslet om slike endringer i forkant, og du må igjen bekrefte ditt samtykke til vilkårene og betingelsene før slike endringer blir gyldige. Spillere vil ikke tillates å spille hvis de ikke har akseptert de nye vilkårene og betingelsene, men de vil fortsatt tillates å ta ut eventuelle gjenstående midler på kontoen.

2. JURISDIKSJONER

Pengespill på nett kan være ulovlig i jurisdiksjonen / landet der du oppholder deg. Infiniza Limited har ikke til hensikt å la deg bryte gjeldende lov. Du er ansvarlig for all pengespillaktivitet, og du er også ansvarlig for å sikre at du ikke bryter mot noen lov eller forordning som forbyr spill på nett. Før du aksesserer og bruker tjenestene på nettstedet vårt, i en hvilken som helst jurisdiksjon, bør du konsultere juridisk ekspertise i den jurisdiksjonen som du oppholder deg i.

Vi vil ikke tillate registreringer fra utvalgte jurisdiksjoner («ekskluderte territorier)» inkludert, men ikke begrenset til, Afghanistan, Albania, Anguilla, Barbados, Botswana, Kambodsja, Den demokratiske republikken Kongo, Fiji, Ghana, Guam, Iran, Irak, Israel, Jamaica, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Nord-Korea, Pakistan, Palau, Panama, Samoa, Seychellene, Sudan, Syria, Bahamas, Trinidad og Tobago, Uganda, USA (inkludert tilhørende territorier), US Virgin Islands, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe; eller ethvert annet land hvor din registrering og/eller deltakelse vil være i konflikt med gjeldende lokale lover eller forskrifter relatert til pengespill på nett

3. DIN KONTO

3.1. MINSTEALDER

Alle brukere må være over myndighetsalderen 18 år, og i alle tilfeller over myndighetsalderen som angitt i landet de oppholder seg i, for å registrere en konto hos Infiniza Limited. Selskapet forbyr strengt mindreårige eller de som ikke er myndige fra å delta i noen av spillene eller å bruke tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å spørre om bevis på alder fra en hvilken som helst spiller, og suspendere kontoen deres inntil tilfredsstillende dokumentasjon er tilgjengelig. Det er hver spillers ansvar å før registrering kontrollere at lovene som gjelder pengespill i staten/landet deres tillater dem å bruke tjenestene våre. Vennligst se avsnitt 2 (Jurisdiksjoner).  

3.2. KONTO

Du må selv registrere en konto. Du får bare åpne og operere én eneste konto. Hvis du besitter mer enn én konto, forbeholder vi oss retten til å suspendere kontoene dine inntil alle opplysninger om konto og saldo (som tilhører deg) er konsolidert. Når det er fullført, vil alle andre kontoer avsluttes med bare én eneste aktiv konto igjen.

3.3. PERSONOPPLYSNINGER

Når du registrerer deg må du gi oss gyldig identifikasjon, adresse, e-post eller privat telefonnummer du kan kontaktes via. Alle opplysninger du oppgir til oss må være nøyaktige og fullstendige på alle måter. Infiniza Limited forbeholder seg retten til å bekrefte adressen din ved å sende et brev for verifisering av adresse til deg, eller ved å kontakte deg via e-post. All korrespondanse via brev til deg vil være diskret, og brevet vil ikke oppvise noen henvisning til Infiniza Limited. Når en slik korrespondanse initieres, vil alle forespørsler om uttak forbli på vent inntil korrespondansen er returnert og godkjent av oss.

3.4. KORREKTHET

Du anmodes om å holde dine registrerte opplysninger oppdaterte. Hvis noen opplysninger er unøyaktige eller må oppdateres, vennligst kontakt vår kundeservice via live chat eller e-post til support@mountgold.com.

3.5. AKTIVERING

Alle brukere kan få tilsendt en e-post eller SMS til den registrerte e-postadressen eller telefonnummeret for verifisering av kontoen. Hvis denne ikke verifiseres, forbeholder vi oss retten til å suspendere all aktivitet på kontoen inntil kontoopplysningene er verifisert.

3.6. SAMTYKKE

Ved å registrere en konto, anses du å ha akseptert og forstått alle vilkårene og betingelsene som er publisert på nettstedet vårt. Vi anbefaler at alle spillere skriver ut (eller lagrer som en fil) alle transaksjonsopplysninger, spilleregler, retningslinjer for kansellering og retningslinjer for utbetaling. Det er også anbefalt at du leser avsnittet som gjelder regler og retningslinjer for spill.

3.7. INAKTIV KONTO

Hvis ingen aktivitet har blitt registrert på en spillers konto i tretti (30) måneder, vil den aktuelle kontoen bli sett på som "Sovende konto" og Infiniza Limited vil trekke €5 (fem euro) fra spillerens saldo etter selskapets skjønn . Kontoen vil ikke gå inn i en negativ saldo da den stopper når den når en NIL-saldo. Dette er i tråd med Gaming Authorisations and Compliance Directive (Direktiv 2 av 2018).

Spillere vil bli varslet 30 dager før dette med en forklaring på gebyrene og hvordan de kan ta ut pengene sine.

Spillere kan når som helst velge å lukke kontoen sin ved å kontakte support@mountgold.com. For at en spiller skal kreve penger fra en inaktiv, lukket, blokkert eller ekskludert konto, må spilleren ta kontakt med Infiniza Limited på support@mountgold.com. 

Infiniza Limited er forpliktet til å støtte initiativer for ansvarlig spill. Om en spiller ikke kan bli lokalisert, skal faktisk midlene vi ikke finner eieren til brukes til å finansiere innsatser vi gjør for ansvarlig spill.

3.8. OVERFØRINGER MELLOM KONTOER

Overføring av midler mellom individuelle kontoer er strengt forbudt. Infiniza Limited forbyr spillere å selge, overføre og/eller kjøpe kontoer til/fra andre spillere.

3.9. SUSPENDERING AV KONTO

Infiniza Limited forbeholder seg retten til å avslå registreringen din og lukke eller avslutte kontoen din etter eget skjønn. Imidlertid vil eventuelle avtaleforpliktelser som allerede er inngått respekteres.

3.10. AVSLUTNING AV KONTO

Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, vennligst følg instruksjonene på nettstedet eller kontakt kundeservice via live chat eller ved å sende e-post til support@moungold.com. Vennligst vær forberedt på å identifisere deg med personlig identitetsdokumentasjon.

3.11. TILBAKEBETALING AV PENGER

Hvis du ønsker tilbakebetaling av midler fra din hvilende eller ekskluderte konto, anmodes du om å kontakte vår kundeservice via live chat eller ved å sende e-post til support@mountgold.com.

3.12. KONTOSIKKERHET

Som spiller er du ansvarlig for å beskytte din kontos innloggingsopplysninger, tilknyttede e-postadresser og mobiltelefoner, og dessuten innloggingsopplysninger til alle datamaskiner eller enheter fra hvilke du har tilgang til kontoen din, ved å for eksempel passordbeskytte enheter, og låse skjermen når den ikke er i bruk. Vennligst legg merke til at selskapet ikke skal holdes ansvarlig i tilfelle uautorisert bruk av kontoen din, når selskapet ikke selv er ansvarlig for det inntrufne.

4. UTTAK OG INNSKUDD

4.1. METODER FOR UTTAK OG INNSKUDD

Du kan sette inn penger på kontoen din via ulike betalingsmetoder som er tilgjengelige i kassen. Vi kan endre disse betalingsmetodene når nødvendig, og kan ikke garantere at alle betalingsmetoder vil være tilgjengelige til enhver tid. Vi har også rett til å akseptere eller avvise betalingsmetoder avhengig av hvorvidt de oppfyller gitte betingelser.

Betalingsgebyrer kan fra tid til annen påløpe på transaksjoner i tvers av valuta avhengig av valgt betalingsmetode, bank, kortutsteder og landet til banken.

Vennligst se siden om betalingsmetoder her hvis du ønsker å sjekke hvilke metoder for betaling og uttak som er tilgjengelige for tiden, transaksjonsgebyrene og de tilhørende behandlingstidene.

Du kan sette inn penger på spillkontoen din ved å bruke et bankkort, bankoverføring fra bankkontoen din, e-lommebok og kupong. Minimum innskudd bestemmes av oss og vises i kassen på tidspunktet for innskudd.

4.2. IDENTITETSKONTROLLER

Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomføre kontroller av alle spillere, ved å bruke tredjepartsleverandører og informasjonen som er gitt ved registrering.

Likevel forbeholder Infiniza Limited seg også retten til å spørre deg om verifikasjonsdokumenter ved innskudd eller før et uttak behandles. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kopi av identifikasjonsdokument med bilde, som et pass, ID-kort eller førerkort, og i tillegg be om dokumenter for bekreftelse av permanent bostedsadresse. Selskapet er forpliktet til å aller senest be om verifikasjonsdokumenter når du som spiller når € 2000 i innskudd.

4.3. UTTAK

Vennligst legg merke til at alle innskudd skal omsettes minst én gang før du ber om et uttak. Vi forbeholder oss retten til å belaste et 30 % behandlingsgebyr hvis innskuddet ikke er omsatt minst én gang.

Uttak betales bare til spillerens navn som ble brukt ved registrering på nettstedet vårt, noe som betyr at navnet på betalingstjenesten må samsvare med navnet på spillerens konto, som ble brukt ved registrering. Midler kan bare tas ut til den samme betalingsmetoden som ble brukt ved innskudd, opptil innskuddsbeløpet.

Uttak blir behandlet innen 72 timer etter mottatt forespørsel. Men bankoverføringer og korttransaksjoner kan ta opptil 3 virkedager, mens betaling med e-lommebok vanligvis blir behandlet umiddelbart etter at vi har behandlet uttaket. Verifiserte kunder kan dra nytte av øyeblikkelig behandlede uttak. Vær oppmerksom på at visse uttak kan innebære en liten forsinkelse på grunn av vår identitetsbekreftelsesprosess; dette vil imidlertid ikke ta lenger enn 5 dager.

Hvis du ønsker å ta ut deler av eller hele saldoen din, kan du velge hvor mye du vil ta ut. Det maksimale uttaksbeløpet per 24-timersperiode er EUR 10 000 eller tilsvarende i annen valuta og det maksimale uttaksbeløpet per 30-dagers periode er EUR 50 000 eller tilsvarende din valuta og det maksimale uttaksbeløpet per 30-dagers periode er EUR 50 000 eller tilsvarende din valuta. Hvis du trenger et uttak som er større enn dette beløpet, vennligst kontakt vår kundeservice via live chat eller via e-post til support@mountgold.com.

4.4. UREGELMESSIG SPILL

Spillet ditt kan vurderes når det gjelder uregelmessige spillemåter før uttak behandles. Av hensyn til rettferdig spill, vil spill med lik, null eller lav margin, hedge betting eller utnyttelse av et spill eller defekt i et spill, anses for å være uregelmessig spill når det gjelder omsetningskrav for bonuser. Hvis selskapet vurderer at uregelmessig spill har funnet sted, forbeholder Infiniza Limited seg retten til å holde tilbake uttak og/eller konfiskere alle gevinster.

4.5. OPPDATERING AV BETALINGSOPPLYSNINGER

Oppdateringer eller tillegg av ytterligere betalingsopplysninger kan bare gjøres ved å kontakte kundeservice via live chat eller ved å sende e-post til support@mountgold.com.

5. REFUSJONER

Hvis du vil, kan du spørre om at et innskudd refunderes tilbake til den opprinnelige betalingsmetoden, gitt at midlene fra dette innskuddet fortsatt er tilgjengelige på din kontos saldo. Infiniza Limited forbeholder seg retten til å belaste et 5 % (fem prosent) gebyr av transaksjonens verdi, men ikke et beløp lavere enn 10 (ti) EUR eller tilsvarende i annen valuta, som gebyrer relatert til administrasjon og behandling av refusjonen. Slike gebyrer vil trekkes fra din kontos saldo, og i tilfelle det ikke er noen saldo på kontoen vil gebyret trekkes fra beløpet som skal refunderes.

Du anerkjenner at refusjoner bare gjennomføres under eksepsjonelle omstendigheter, og at behandling av refusjoner er helt etter selskapets skjønn. Vennligst legg merke til at eventuelle refusjoner kan være gjenstand for en mindre forsinkelse som skyldes teknisk behandlingstid, men det skal ikke ta mer enn 5 dager. 

6. BONUSER

6.1. EGNE VILKÅR OG BETINGELSER

Alle kampanjer, bonuser eller spesialtilbud er underlagt vilkår og betingelser som er spesifikke for kampanjen, og eventuell kostnadsfri bonus som krediteres kontoen din må brukes i henhold til slike vilkår og betingelser.

7. PERSONOPPLYSNINGER

7.1. For informasjon om vår behandling av personopplysninger, se vår personvernerklæring på https://www.mountgold.com/privacy-policy/.

8. ÅNDSVERK

8.1. VAREMERKER, TJENESTEMERKER, VARENAVN

Infiniza Limited forbeholder seg alle rettigheter til merkenavnene relatert til selskapet, inkludert, men ikke begrenset til, .com og alle andre varemerker, tjenestemerker og/eller varenavn («varemerkene») som benyttes av selskapet. Ved å bruke programvaren, tjenestene eller nettstedene, bekrefter du herved at du ikke mottar noen rettigheter når det gjelder varemerkene eller innholdet, og at du bare kan benytte disse i fullstendig samsvar med disse vilkår og betingelser.

8.2. BRUKERGENERERT INNHOLD

Programvaren, tjenestene eller nettstedet kan inneholde funksjonalitet gjennom hvilke brukeren kan poste eller publisere tekst, bilder, videoer eller annet opphavsrettsbeskyttet materiale («brukergenerert innhold»). Ved å poste eller publisere brukergenerert innhold, garanterer du at du har innhentet alle eventuelle nødvendige rettigheter for din og Infiniza Limited sin bruk og reproduksjon av slikt brukergenerert innhold. 

Dessuten gir du herved Infiniza Limited en lisens til å bruke brukergenerert innhold til formål som beskrevet i disse vilkår og betingelser, og du skal kompensere og holde Infiniza Limited skadesløs fra og mot eventuelle krav fra tredjepart relatert til selskapets bruk av brukergenerert innhold (eller deler av det). 

Infiniza Limited forbeholder seg retten til å fjerne et hvilket som helst brukergenerert innhold som (etter vårt syn) risikerer å krenke tredjeparts rettigheter, disse vilkår og betingelser eller gjeldende lov.

9. BRUK AV AUTOMATISERTE SPILLERE («BOTS») OG ULOVLIG PROGRAMVARE

9.1. ULOVLIG PROGRAMVARE OG BOTS

Bruk og misbruk av en feil, bots eller en hvilken som helst annen form for artifisiell intelligens i en hvilken som helst av programvarene eller tjenestene levert av Infiniza Limited er ulovlig.

9.2. IKKE-TILLATT PROGRAMVARE

Bruk av programvare for å påvirke eller modifisere resultatet av noen av spillene som tilbys av selskapet, eller for samarbeid mellom spillere for økonomisk vinning, er strengt forbudt. Eventuelle penger som er ervervet på denne måten vil bli trukket fra spillerens midler.

9.3. JURIDISKE REAKSJONER

Infiniza Limited skal benytte seg av alle nødvendig tiltak i tilfelle en spiller utfører noen av de ulovlige aktivitetene tidligere beskrevet i avsnitt 9.1 og 9.2. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, å sperre spillerens konto og fryse spillerens midler. Selskapet forbeholder seg retten til å foreta rettslige skritt mot en hvilken som helst person som bryter mot reglene omfattet av dette avsnittet.

10. DRIFTSAVBRUDD, ANSVARSBEGRENSNING ANSVARSFRASKRIVELSE GARANTIER, ETC

10.1. DRIFTSAVBRUDD

Infiniza Limited er ikke ansvarlig for eventuell nedetid, serverproblemer, forsinkelser eller eventuelle tekniske eller politiske forstyrrelser av spillet. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle handlinger eller mangler forårsaket av din nettleverandør, eller eventuell annen tredjepart med hvilken du har avtaler når det gjelder å få tilgang til serveren som hoster nettstedet.

10.2. ANSVARSBEGRENSNING

I tilfelle Infiniza Limited sitt forsettlige pliktbrudd eller grov uaktsomhet, og i størst mulige grad som tillatt ved lov, er selskapet bare ansvarlig for direkte skader forårsaket av Infiniza Limited sin uaktsomhet, og ikke eventuelle indirekte skader som følge av eller på en hvilken som helst måte knyttet til bruken din av, eller din manglende evne til å bruke, programvaren, tjenestene eller nettstedene. Uavhengig av noe som tilsier det motsatte, skal ingenting i disse vilkår og betingelser frata eller begrense Infiniza Limited sitt ansvar for svindel, død eller personskade.

10.3. ANSVARSFRASKRIVELSE GARANTIER

Med mindre annet er spesifisert i disse vilkår og betingelser, og i størst mulige grad som tillatt ved lov, tilbys programvaren, tjenestene og nettstedene på en «som den er» og «som tilgengelig» basis, og Infiniza Limited gir ingen garantier eller fremstillinger, enten uttrykkelig eller underforstått (enten ved lov, forskrift eller på annen måte), inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier og betingelser for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et spesifikt formål, fullstendigheten eller nøyaktigheten til programvaren/tjenestene eller overtredelse av gjeldende lover og regler. 

Infiniza Limited garanterer ikke at programvaren eller tjenestene vil oppfylle dine krav, være uten avbrudd, rettidige, sikre eller feilfrie, at defekter vil bli rettet eller at programvaren eller servere som gjør den tilgjengelig er fri fra virus eller feil, eller fremstiller den fulle funksjonaliteten, nøyaktigheten og påliteligheten til programvaren eller tjenestene når det gjelder resultat eller nøyaktigheten til eventuell informasjon du har fått. 

I tilfelle system- eller kommunikasjonsfeil relatert til generering av tilfeldige tall, oppgjør av innsatser eller andre deler av tjenesten, vil vi ikke være ansvarlige overfor deg som følge av eventuelle slike feil, og vi forbeholder oss retten til å forklare alle innsatser ugyldige på trekningene det gjelder.

10.4. MISLYKTE OG/ELLER AVBRUTTE SPILL

I tilfelle mislykte og/eller avbrutte spill, avsluttes spillet, alle innsatser erklæres ugyldige og innsatsbeløpet blir refundert til kontoen din.

10.5. SYSTEMFEIL

Der en åpenbar feil, et uhell eller en systemfeil resulterer i en feilaktig utbetalingstabell, er alle aktuelle innsatser ugyldige og det opprinnelige beløpet tilhørende innsatsene vil tilbakeføres til spilleren.

For å unngå all tvil, skal enhver jackpot-gevinst som anses som gyldig av den aktuelle lisensmyndigheten være gyldig også mellom parter.

10.6. GRENSE FOR INNSATSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller begrense en hvilken som helst innsats(er) etter vårt eget skjønn uansett årsak. I tilfeller der en innsats vurderes å være eller erklæres ugyldig av oss etter vårt skjønn, skal beløp som er trukket fra kontoen din i forhold til spillet eller innsatsen krediteres kontoen din. Innsatser skal bare være gyldige hvis de er akseptert av vår server, og de er gjenstand for din aksept. Inntil aksept skal ingen kommunikasjon fra deg være bindende for oss, og all informasjon som vises på dette nettstedet utgjør bare en invitasjon til å spille. Funksjonsfeil (uansett om på vårt nettsted eller ditt utstyr) gjør alle betalinger og spill ugyldige. Hvis vi velger å frafalle en regel med hensyn til fair play ovenfor deg, skal det bare gjelde det spesifikke tilfellet og ikke skape presedens for fremtiden.

10.7. RETT TIL Å FORKLARE UGYLDIG

Infiniza Limited forbeholder seg retten til å forklare ugyldige eventuelle gevinster som ble anskaffet som et resultat av misbruk av en feil eller funksjonsfeil ved maskinvare eller programvare. Spillere som misbruker slike feil/funksjonsfeil er gjenstand for å få sine kontoer lukket og eventuelle innskudd og/eller gevinster trukket tilbake. I tilfelle en systemfeil ved nettstedet er alle innsatser ugyldige.

I tillegg, hvis du maskerer, anonymiserer eller skjuler din IP-adresse (dvs. ved å bruke en VPN) mens du besøker nettstedet, forbeholder vi oss retten til å annullere og inndra eventuelle gevinster som stammer fra slik aktivitet som anses som ulovlig.

11. LENKER

Infiniza Limited skal ikke holdes ansvarlig i forhold til kontrakt, erstatning, uaktsomhet eller på annen måte for et hvilken som helst tap eller skade som skyldes, eller på noen annen måte er forbundet med, bruken din av lenker på nettstedet. Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som er lenket til fra nettstedene eller via tjenestene.

12. TILBUDS TILGJENGELIGHET

12.1. KVALIFISERING

Alle tilbud til spillere er begrenset til én per person, familie, husstands adresse, e-postadresse, telefonnummer, samme kontonummer for betaling og delt datamaskin, for eksempel en offentlig arbeidsplass. Alle tilbud fra Infiniza Limited er tiltenkt spillere som bruker spill som rekreasjon, og selskapet kan etter eget skjønn begrense spilleres kvalifisering til å delta i kampanjer. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tilgjengeligheten til ethvert tilbud eller alle tilbud til en hvilken som helst spiller eller gruppe av spillere.

12.2. TILBAKETREKKING AV TILBUD

Vi forbeholder oss retten til å ta tilbake alle tildelte bonuser og eventuelle påløpte gevinster hvis spillere konstateres å manipulere eller misbruke aspekter ved selskapets kampanjer. Der det finnes beviser for en serie av innsatser plassert av en spiller eller en gruppe med spillere, som takket være forhøyede betalinger gjennom kampanjetilbud resulterer i garantert profitt for spiller uavhengig av resultat, forbeholder selskapet seg retten til å ignorere bonusdelen ved slike tilbud og avgjøre spillresultatet med korrekte odds. Vi forbeholder oss videre retten til å spørre en hvilken som helst spiller om å sørge for tilstrekkelig dokumentasjon for at vi skal være fornøyde, helt etter vårt eget skjønn, når det gjelder spillerens identitet, før vi krediterer bonus, gratis spill eller tilbud til spillerens konto.

Selskapet forbeholder seg retten til å ta tilbake en hvilken som helst betaling som er gjennomført til deg ved en feil, og som ikke tilhører deg, uansett om det skyldes en tekniske feil, menneskelig feil eller noe annet. Vennligst legg merke til at det feilaktige beløpet fortsatt vil tilhøre Infiniza Limited.

13. INNKASSERING AV GEVINSTER

Gevinster legges til saldoen din i den samme valutaen som kontoen din, forutsatt at det ikke oppdages uregelmessig spill. Vennligst også se avsnitt 4.4. Hvis du har noen bekymringer eller spørsmål når det gjelder innkassering av gevinster, vennligst kontakt vår kundeservice via live chat eller ved å sende e-post til support@mountgold.com.

Vennligst legg merke til at det maksimale beløpet som kan vinnes på et enkelt veddemål er 250 000 EUR, eller tilsvarende i annen valuta.

14. ANSVARLIG SPILL

14.1. RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG SPILL

Spill skal være morsomt, men vi forstår at spillere i noen tilfeller kan miste kontrollen. Vi fremmer ansvarlig spill ved å tilby forskjellige kontroller som kan som kan aktiveres av spillere. Disse inkluderer:

• Aktivere sperring/suspendering av kontoen din midlertidig eller permanent; og 

• Sette finansielle grenser og tidsgrenser på kontoen din.

Disse kontrollmulighetene er tilgjengelige i kontoen din, du kan også klikke på linkene som er tilgjengelige på vår side om ansvarlig spill. Du kan dessuten kontakte en av våre kundeservicerepresentanter via live chat eller ved å sende e-post til support@mountgold.com.

14.2. BEGRENSNINGER

Selskapet tilbyr økonomiske begrensninger og tidsbegrensninger, som hjelper deg med å beholde kontrollen over spillet ditt. Du kan etablere både innskuddsbegrensninger, for å styre hvor mye penger du kan sette inn i en gitt tidsperiode, og tidsbegrensninger, for å styre hvor lang tid du kan bruke på spill i en gitt tidsperiode. Disse grensene kan velges på daglig, ukentlig og månedlig basis.

Grenser som du velger kan reduseres, og vil da være gjeldende umiddelbart etter forespørselen din; men grensen som du har valgt kan bare økes etter at det har gått 24 timer fra forespørselen. 

14.3. RETNINGSLINJER FOR SELVEKSKLUDERING

Hvis du ønsker å selvekskludere kontoen din, kan du gjøre det direkte fra innstillingene på kontoen din ved å velge den ønskede tidsperioden. Når du velger å selvekskludere, vil du ikke lenger tillates å spille på nettstedet vårt i den valgte tidsperioden. Du vil bare kunne logge inn for å ta ut eventuelle gjenstående midler på kontoen din. Det vil ikke sendes markedsføring til deg i denne perioden.

Hvis du ønsker å forlenge en eksisterende selvekskludering, vennligst kontakt vår kundeservice via live chat eller ved å sende e-post til support@mountgold.com. En henvendelse om å redusere en bestemt periode med selvekskludering vil være gjeldende først etter at det har gått 24 timer fra dagen da vi mottar henvendelsen. En henvendelse om å fjerne en selvekskludering på ubegrenset tid vil være gjeldende først etter at det har gått 7 dager fra dagen da vi mottar henvendelsen

Vennligst legg merke til at selv-ekskludering forespurt på vårt nettsted bare gjelder dette nettstedet. Derfor anbefaler vi at du vurderer å utvide din selvekskludering til hver operatør der du har en konto.

14.4. VIRKELIGHETSSJEKK

Virkelighetssjekkens sprettoppvindu avbryter spillet ditt og gir deg beskjed, med bestemte tidsintervaller, om hvor mye tid du har brukt på spillet så langt, og dine samlede gevinster og tap i løpet av den samme tidsperioden. Du må bekrefte at du har lest meldingen, og vil få mulighet til å enten avslutte spilløkten og slutte for dagen, eller gå tilbake til spillet ditt.

15. KUNDESERVICE

Du kan kontakte vår kundeservice hvis du opplever noen utfordringer. Våre representanter kan nås via live chat eller ved å sende e-post til support@mountgold.com.

16. GJELDENDE LOV

Disse vilkår og betingelser er underlagt, og tolkes i henhold til, lovene på Malta.

17. KLAGER OG TVISTER

Infiniza Limited vil forsøke å løse alle tvister på en betimelig og ansvarlig måte. Selskapet har som mål å kommunisere en løsning på klagen til deg innen 10 arbeidsdager fra når du leverte klagen til oss. 

Under spesielle omstendigheter kan det være nødvendig å eskalere og analysere klagen på et høyere nivå. I så tilfelle vil vi informere deg om grunnen innen de første 10 arbeidsdagene, og om at svaret kan utsettes med ikke mer enn ytterligere 10 arbeidsdager. Likevel, så langt det er tillatt av gjeldende lov, skal enhver tvist som følger av din bruk av tjenestene avgjøres endelig av myndigheten for utenrettslige tvisteløsning. Men selskapet oppfordrer spillere til å først benytte seg av vår klageprosedyre fullt ut.

For mer informasjon om hvordan vi håndterer klagen din, vennligst kontakt vårt kundestøtteteam via Live Chat eller ved å sende en e-post til support@mountgold.com. Du kan også be om en kopi av vår klageprosedyre ved å kontakte vårt kundestøtteteam

17.1. UTENRETTSLIG TVISTELØSNING (ADR)

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan en eventuell klage eller tvist er løst, har du rett til å inngi en klage til:

• ThePOGG, ved å levere en offisiell klage til dem her; og/eller 

• The Malta Gaming Authority’s Player Support Unit, ved å sende e-post til support.mga@mga.org.mt. 

Spillere vil ha mulighet til å levere en tvist til ADR-organisasjonen uten kostnad. Uavhengig av om spilleren har levert en klage til enten ADR-organisasjonen eller til Malta Gaming Authority, påvirker dette ikke spillerens rett til å føre saksgang mot selskapet i en hvilken som helst rett med domsmyndighet.

Hvis klagen som sendes inn til ADR ikke overstiger en refusjon på fem tusen euro (€5 000) (inkludert ekvivalenten til spillerens nasjonale valuta), vil avgjørelsen fra ADR eller ODR anses som bindende. Skulle tilbakebetalingen være over beløpet på fem tusen euro (€5 000), forbeholder selskapet seg retten til å bestemme om avgjørelsen fra ADR skal være bindende eller ikke-bindende. Hvis spilleren ikke er fornøyd med det ikke-bindende resultatet, har spilleren rett til å gå videre med rettslige skritt gjennom det maltesiske rettssystemet.

17.2 UTENRETTSLIG TVISTELØSNING PÅ NETT (ODR)

Du kan også levere klagen din til organisasjonen European Online Dispute Resolution (ODR) ved å besøke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18. FINANSIELL OG JURIDISK INSTITUSJON

18.1. INGEN RENTE

Infiniza Limited er ikke en finansinstitusjon, og dermed vil innskudd du gjør til kontoen din overhodet ikke gi noen innbetalinger av renter på innskudd.

18.2. INGEN JURIDISK ELLER SKATTEMESSIG RÅDGIVING

Infiniza Limited gir ikke råd til spillere i forhold til skatt og/eller juridiske forhold. Spillere som ønsker å motta rådgivning i forhold til skatt og juridiske forhold anmodes om å kontakte passende rådgivere og/eller myndigheter i jurisdiksjonen der de er hjemmehørende og/eller oppholder seg.

19. INGEN ARBITRASJE

Spillere er strengt forbudt fra å benytte Infiniza Limited og selskapets systemer til å fasilitere arbitrasje gjennom transaksjoner med veksling av valuta. Der Infiniza Limited anser at en spiller bevisst har benyttet de tidligere nevnte systemene for økonomisk vinning gjennom arbitrasje, vil eventuelle gevinster gå tapt og trukket fra spillerens saldo uten advarsel eller varsling.

20. TILTAK MOT HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING

Spillere er strengt forbudt fra å benytte Infiniza Limited og selskapets systemer til å fasilitere en hvilken som helst form av illegalt system for pengeoverføring. Infiniza Limited vil gjennomføre de «kjenn kunden din»-kontroller («KYC») som kreves i henhold til gjeldende lov.

Du må ikke benytte programvaren, tjenestene eller nettstedet til noen ulovlig eller uredelig aktivitet eller forbudt transaksjon (inkludert hvitvasking og terrorfinansiering) under lovene til enhver jurisdiksjon som gjelder deg. Det er ulovlig å sette inn penger fra uærlige kilder og selskapet kontrollerer alle transaksjoner for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvis selskapet mistenker at du kan være involvert i, eller har vært involvert i, uredelig, ulovlig eller upassende aktivitet, inkludert, uten begrensning til, hvitvasking eller terrorfinansiering, eller på annen måte handler i strid med disse vilkår og betingelser, vil vi overholde alle våre forpliktelser under gjeldende lovgivning for anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å umiddelbart avslutte tilgangen din til nettstedet og/eller sperre kontoen din.

Hvis kontoen din blir avsluttet eller sperret under slike omstendigheter, er selskapet ikke forpliktet til å refundere midler som måtte være på kontoen din. Dessuten skal Infiniza Limited ha rett til å informere aktuelle myndigheter om identiteten din og om hvilken som helst mistenkt ulovlige, uredelige eller upassende aktiviteter eller transaksjoner.

21. ANNET

21.1. GODKJENNELSE

Ved å akseptere disse vilkår og betingelser er du fullt klar over at det finnes en risiko for å tape penger i forbindelse med pengespill via nettstedet, og at du er fullt ut ansvarlig for slike tap. I forhold til tapene dine skal du ikke ha noen krav overhodet mot Infiniza Limited eller deres direktører, personell eller ansatte.

21.2. IKKE-KVALIFISERTE SPILLERE

Ansatte ved Infiniza Limited, inkludert selskapets rettighetshavere, markedsføring- og reklamebyråer, mediepartnere, spilleverandører, andre leverandører, og medlemmer av nærmeste familie til hver enkelt av dem, er ikke kvalifiserte til å delta i noen av spillene som er tilgjengelige på nettstedet.

21.3. AVSLUTNING AV KONTO

Infiniza forbeholder seg retten til å kansellere kontoen din uansett årsak til enhver tid, uten varsel til deg. Eventuell saldo på kontoen din ved tiden for en slik avslutning vil krediteres din opprinnelige betalingsmetode og/eller sendes til deg via bankoverføring.

Imidlertid forbeholder Infiniza Limited seg retten til å, etter fritt skjønn, forklare gevinster ugyldige og konfiskere saldoen på kontoen din i hvilken som helst av de følgende omstendigheter:

 • • Hvis du har mer enn én aktiv konto for tjenesten på nettstedet;
 • • Hvis navnet på spillerkontoen din ikke samsvarer med navnet til betalingskonto(er) som benyttes til å gjøre innskudd på kontoen din;
 • • Hvis du deltar i en kampanje og tar ut penger før betingelsene til den spesifikke kampanjen er oppfylt;
 • • Hvis du gir oss feilaktige eller villedende registreringsopplysninger;
 • • Hvis du ikke er myndig;
 • • Hvis du er bosatt i en jurisdiksjon hvor deltakelse i tjenestene er forbudt ved lov;
 • • Hvis du har lagt til rette for eller tillatt (med eller uten hensikt) at noen annen spiller med din spillerkonto;
 • • Hvis du ikke har spilt på nettstedet utelukkende på individuell basis for personlig underholdning (det vil si, du har spilt på en profesjonell måte eller sammen med andre spillere som en del av en klubb, gruppe, etc.)
 • • Hvis du har benyttet deg av «charge back» på noe av innskuddene som er gjennomført med betalingskontoen din på din spillerkonto;
 • • Hvis det oppdages at du samarbeider, jukser, hvitvasker eller er involvert i uredelig aktivitet, inkludert terrorfinansiering;
 • • Hvis det avgjøres av selskapet at du har benyttet deg av eller tatt i bruk et system (inkludert maskiner, datamaskiner, programvare eller andre automatiske systemer) laget spesifikt for å beseire tjenesten;
 • Hvis Infiniza Limited finner ut at du maskerer, anonymiserer eller skjuler din IP-adresse (dvs. ved å bruke en VPN) mens du besøker nettstedet;
 • • Hvis du bruker nettstedet eller kontoen din i dårlig tro; og
 • • Hvis Infiniza Limited blir gjort oppmerksom på at du har spilt ved et annet nettkasino og handlet som beskrevet over.

21.4. OFFENTLIGGJØRING

Ved å akseptere premier og/eller gevinster fra tjenesten, samtykker du til at navnet ditt kan benyttes til reklame og markedsføringsformål uten ytterligere kompensasjon, unntatt der forbudt ved lov.

21.5. GENERELL KOMMUNIKASJON OG RESERVASJON MOT MARKEDSFØRING

Ved å registrere en ekte konto, samtykker du herved til at vi kontakter deg via enhver kommunikasjonsform (enten i skriftlig eller muntlig form og inkludert, men ikke begrenset til, e-post, telefon og SMS) når det gjelder generelle forhold relatert til kontoen din. 

Vi vil kommunisere med deg når det gjelder markedsføringskampanjer i henhold til de samtykker til markedskommunikasjon, hvis noen, som du har gitt i forbindelse med registreringsprosessen eller senere. For å melde deg av markedskommunikasjon, enten alle former eller gjennom spesifikke kanaler, kan du melde deg av direkte fra markedskommunikasjonen, logge inn på kontoen og endre dine samtykker, eller kontakte vår kundeservice via live chat eller e-post til support@mountgold.com.

21.6. SKATT

Du er selv ansvarlig for eventuelle aktuelle skatter på premier og/eller gevinster som du mottar fra nettstedet vårt.

21.7. FORCE MAJEURE

Infiniza Limited skal ikke holdes ansvarlig for eventuell svikt eller forsinkelse i gjennomføring av noen av våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene, som er forårsaket av hendelser utenfor vår rimelige kontroll.

21.8. KLAUSUL OM DELBARHET

Hvis en relevant myndighet avgjør at noen deler av disse vilkår og betingelser er ugyldige, ulovlige eller ugjennomførlige i noe grad, vil slike vilkår, forhold eller bestemmelser i den grad fjernes fra de gjenstående vilkårene, forholdene og bestemmelsene, som vil fortsette å være gyldige i den utstrekning loven tillater det. I slike tilfeller vil delen som anses å være ugyldig eller ugjennomførlig endres på en måte som er i samsvar med den gjeldende lov for å gjenspeile, så godt som mulig, Infiniza Limited sin opprinnelige hensikt.

21.9. FORKLARING AV VILKÅR OG BETINGELSER

Vi vurderer at disse vilkår og betingelser er rettferdige. Hvis du trenger rådgivning når det gjelder disse eller andre deler av tjenesten vår, vennligst kontakt vår kundeservice via live chat eller ved å sende e-post til support@mountgold.com. 

Av hensyn til både våre spillere og Infiniza Limited, vennligst legg merke til at all korrespondanse og alle telefonsamtaler kan tas opp.

21.10. HELE AVTALEN

Vilkårene og betingelsene som finnes her representerer den fullstendige, endelige og eksklusive avtalen mellom deg og Infiniza Limited, og erstatter og samler alle tidligere avtaler, fremstillinger og forståelser mellom deg og Infiniza Limited når det gjelder å spille på nettstedet vårt. Vennligst også legg merke til avsnitt 1.3 vedrørende tillegg til og oppdateringer av disse vilkår og betingelser.

English
18+Malta Gaming AuthorityResponsible Gaming Foundation
TrustlyMiFinity

Mountgold.com er drevet av Infiniza Limited, et selskap registrert i henhold til lovgivningen på Malta, med selskapsregistreringsnummer C 77819 og registrert adresse The Bastions Office No.2, Emvin Cremona Street, Floriana, FRN1281. Infiniza Limited er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority med lisensnummer MGA/B2C/367/2016 (utstedt den 1. august 2018).

Mountgold.com er et varemerke som tilhører Infiniza Limited. Spill ansvarlig og med måte. Ikke se på pengespill som en måte å tjene penger på, og bare spill med penger du har råd til å tape. Vennligst kontakt GamCare eller Gamblers Anonymous for hjelp hvis du er urolig for ditt eget pengespill, eller rammes av noen annens pengespill.

© Infiniza Limited